REGULAMENT GENERAL

Pentru ca informațiile din baza de date să fie cât mai corecte și reale, vă rugăm să completați cu atenție formularele de introducere a datelor.
Ne rezervăm dreptul de a șterge anunțurile de pe ProAnunturi.ro care nu respecta regulamentul, fără nici un preaviz și fără nici o explicație. Datorită faptului ca admiterea anunțurilor în baza de date se face practic instantaneu, suntem în imposibilitatea de a le corecta imediat pe toate, astfel încât nu ne asumam nici o răspundere pentru conținutul și veridicitatea lor. De asemenea ne rezervam dreptul de a modifica tarifele anunțurilor online, fără notificări prealabile. Responsabilitatea furnizării corecte a datelor de facturare, a clienților care au folosit serviciul de plată electronică revine în mod direct și fără echivoc acestora! Pachetele achiziționate pe site-ul ProAnunturi.ro, prin serviciul de plăți electronice, au o valabilitate de până la 3 luni!
Responsabilitatea furnizării corecte a datelor de facturare, a clienților care au folosit serviciul de plata electronica, revine in mod direct și fără echivoc acestora! În situația în care datele furnizate sunt incomplete și factura nu a fost generata corect, ne rezervăm dreptul ca, după verificările de la Departamentul Contabilitate, sa emitem o factura corectata care va fi transmisa pe adresa de mail pe care ați configurat contul.
Ne rezervam dreptul de a modifica prezentul regulament în funcție de abaterile sau disfuncționalitățile observate pe parcurs și pe baza experienței acumulate.

Va rugam sa respectați următoarele reguli pentru buna desfășurare a serviciului ProAnunturi.ro

Nu folosiți majuscule la completarea anunțurilor;

Nu folosiți caractere speciale în câmpurile anunțurilor;

Nu sunt admise anunțuri cu conținut ilegal;

Nu sunt admise anunțuri care promovează jocuri de noroc, credite nebancare, activități erotice, activități de tip video chat, activități suspecte, anunțuri înșelătoare. Nu acceptăm astfel de anunțuri chiar dacă sunt achiziționate pachete de anunțuri din platforma noastră. Platforma ProAnunturi.ro promovează un anumit tip de anunțuri și ne rezervăm dreptul de a șterge orice anunț care nu se încadrează în specificul platformei, fără o notificare prealabilă și fără nici o explicație.

Este strict interzisă postarea anunțurilor care fac referire la activități periculoase (ex. deținere de arme), comportament insultător sau discriminator, propagandă, incitare la violență sau ură rasială, exploatare minori, conținut obscen sau imoral, etc.;

Nu folosiți limbaj trivial, cuvinte obscene sau orice expresii care ar putea deranja vizitatorii site-urilor;

Este strict interzisă postarea anunțurilor care fac referire la vânzarea, cumpărarea sau deținerea de obiecte care contravin legii (ilicite);

Nu adăugați mai multe anunțuri consecutive având același conținut sau înțeles;

Nu adăugați în același câmp mai multe anunțuri;

Nu adăugați anunțuri în rubrici care nu au legătură cu conținutul anunțului;

Pentru rubricile: „Imobiliare”, „Terenuri”, „Schimburi”, „Închirieri” – încadrați anunțul corespunzător zonei (cartierului) potrivit;

Pentru rubricile: „Imobiliare”, „Schimburi”, „Închirieri” – este important numărul de camere, înscrieți-l corect;

Pentru rubricile: „Imobiliare”, „Terenuri”, „Schimburi”, „Închirieri” – este important sa precizați daca sunteți: proprietar, agenție imobiliară, constructor, deci înscrieți-l corect;

Completarea necorespunzătoare a acestor câmpuri poate exclude anunțul dvs. din căutările specifice și poate aduce intervenția administratorilor pentru corectarea/ștergerea lor;

Respectați pe cât posibil regulile gramaticale în formularea anunțurilor; Un anunț formulat ambiguu va fi eliminat din platforma noastră fără nici o notificare prealabilă sau fără a oferi nici un fel de explicații;

Nu abuzați in nici un fel de aceste servicii gratuite;

Se interzice datelor din paginile acestui site pentru trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM);

Atenție! Persoanele care dau anunțuri false pot fi găsite după adresa IP și alte informații care vor fi înregistrate în baza de date odată cu crearea conturilor, postarea anunțurilor și/sau accesarea serviciilor.

Încălcarea în mod repetată a regulamentului de utilizare a site-urilor poate duce la restricționarea accesului, la restricții privind introducerea de anunțuri sau restricții privitoare la serviciile oferite.

SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL exclude orice garanție că:
Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori.
Eventualele greșeli (privitoare la anunțurile de pe ProAnunturi.ro) vor fi corectate în timp util. Există posibilitatea tehnică, după caz, ca la fiecare anunț în parte, utilizatorul logat pe site, să poată adauga comentarii sau să raporteze abuz daca anunțul nu este conform cu termenii și condițiile de postare. Procesul de parcurgere și validare a anunțurilor postate de către utilizatori este între 2 ore și 48 de ore, în funcție de volumul de anunțuri publicate în site, de ora la care acestea sunt publicate sau de intervalul de zile nelucrătoare;
În nici o circumstanță, SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate, sau legate în orice fel, de folosirea serviciilor sau gradul de performanță a legăturii de internet. Utilizatorul ia la cunoștință că serviciile ProAnunturi.ro sunt disponibile integral prin Internet. SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL face toate demersurile tehnice posibile pentru a menține securitatea informațiilor, funcționarea serviciilor la cele mai înalte standarde, deservirea promptă a utilizatorilor. Totuși, datorită particularităților de natură tehnică a conexiunilor de internet, a diversității foarte mari a tipurilor de legături, abonamente, provideri, echipamente utilizate pentru a accesa site-ul ProAnunturi.ro, nu putem garanta ca informația pe care utilizatorul o trimite folosind serviciile disponibile va fi permanent în siguranță. PR PLUS MEDIA SERVICES SRL nu își asumă în nici un fel responsabilitatea pentru autenticitatea anunțurilor, aceasta revenind în mod direct utilizatorilor care publică anunțuri. Deși PR PLUS MEDIA SERVICES SRL verifică fiecare anunț postat în platforma ProAnunturi.ro, totuși nu poate controla/verifica dacă informațiile cuprinse în anunț sunt reale, autentice.

Utilizare improprie si raspunderi
Utilizatorul este de acord să folosească serviciile numai în scopuri legale și în conformitate cu menirea pentru care au fost create.

Utilizatorul se obliga că
Nu va modifica, copia, transmite, publica, reproduce, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
Nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor pot fi acționați în instanță, civil și penal. Nu va posta în mod răuvoitor (intenționat) anunțuri cu caracter calomnios sau injurios, de farsă, pentru a cauza neplăceri, sau a aduce atingere imaginii altor clienți/utilizatori ai acestor servicii. Utilizatorii care nu respectă aceste condiții pot fi urmăriți și acționați în instanță, civil și penal, pe baza IP-urilor și/sau datelor de identificare introduse la postarea anunțurilor.
Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL în justiție, cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciilor ProAnunturi.ro de către client, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel, sau provocate direct, ca urmare a încălcarii sau ignorării de către client a acestor termeni și condiții.

Modificări ale acestor termeni și condiții:
SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL poate modifica acești termeni și condiții la anumite intervale de timp fără a anunța utilizatorii personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor prin afișare pe site-ul web la secțiunea „Termeni și condiții” de utilizare. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site.

Forța majoră
SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești termeni și condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului sau, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor autorități competente de care societatea nu este responsabilă.

Utilizatorul accepta sa adere la acest regulament.
Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești termeni și condiții. Utilizarea serviciilor de către client implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții.
In cazul in care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.

Utilizare improprie și răspunderi
Utilizatorul este de acord să folosească serviciile numai în scopuri legale și în conformitate cu menirea pentru care au fost create.

Anunțuri promovate

Publicarea unui anunț pe ProAnunturi.ro de către utilizator în cadrul limitei de 10 anunțuri este gratuită. Publicarea de către utilizator a unui număr mai mare de anunțuri (de la 10 anunțuri în sus) sau a unui anunț evidențiat (promovat)  pe ProAnunturi.ro este posibilă după achiziționarea de către utilizator a unui pachet contra cost, în conformitate cu lista de prețuri corespunzătoare afișate la secțiunea ProAnunturi.ro/abonamente. Achiziționarea unui anunț promovat este posibilă prin utilizarea formularului corespunzător disponibil pe ProAnunturi.ro. Activarea unui anunț plătit în cadrul serviciului ales va avea loc ulterior afișării plății în contul ProAnunturi.ro.

Pentru a crește vizibilitatea anunțurilor, utilizatorii pot recurge la servicii de promovare. Utilizatorul poate utiliza orice servicii de promovare la momentul publicării anunțului sau pe parcursul afișării acestuia.

ProAnunturi.ro nu este responsabilă de apariția unui anunț promovat pe prima poziție în mod constant. Afișarea anunțurilor promovate se face printr-un sistem aleator. ProAnunturi.ro nu este responsabilă pentru eficacitatea serviciilor de promovare, care sunt înțelese ca reprezentând o creștere reală a interesului față de un anunț sau de produsul oferit prin acesta.

ACORDUL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA SI COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată prin Legea 102/2005, SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării ProAnunturi.ro și/sau completării formularelor disponibile pe Website.
SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr:
Orice persoană care accesează ProAnunturi.ro și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe ProAnunturi.ro, își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL să prelucreze și să colecteze datele cu caracter personal furnizate de utilizatori cu această ocazie.
Inscrierea in baza de date www.proanunturi.ro se face prin completarea unui formular online. Informatiile furnizate benevol in acest formular trebuie sa fie corecte si complete. In cazul furnizarii unor date false sau incomplete, SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL are dreptul sa refuze sau anuleze calitatea de abonat www.proanunturi.ro
Ca abonat www.proanunturi.ro, sunteti de acord sa respectati Termenii si Conditiile mentionate aici si veti fi in exclusivitate raspunzator pentru tot ceea ce intreprindeti in legatura cu www.proanunturi.ro
In urma utilizarii Paginii www.proanunturi.ro, compania poate obtine diverse informatii despre dumneavoastra, cum ar fi: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, adresele de e-mail, data nasterii, starea civila, ocupatia, studii, venit, informatii despre domeniile de interes personal.
Toate datele furnizate de catre dumneavoastra vor fi folosite doar in scopurile enumerate mai jos si cu respectarea intocmai a drepturilor si libertatilor dumneavoastra cu privire la viata privata, consfiintite si garantate de legislatia romana in vigoare. Acest set de informatii este denumit in continuare generic „Date”.
Datele vor fi prelucrate de catre SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL in conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putand fi folosite in scopuri asociate functionarii site-ului, comercializarii produselor companiei si ale partenerilor sai, pentru statistici – in vederea generarii de statistici utile administrarii site-ului; realizarea studiilor de piata, de produs si marketizarea produselor SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL si ale partenerilor sai; folosirea de catre dumneavoastra a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum: forum, newsletter, concursuri, sfatul expertului. abonarea la newsletterul site-ului in vederea trimiterii de materiale informative din site, reclama, marketing si publicitate de catre SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL sau partenerii/clientii sai (prin intermediul SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL), abonarea la newsletter fiind optionala;
persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. dreptul de a inainta o plangere catre autoritatea de supraveghere, in situatia in care considera ca datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor in vigoare.
Datele cu caracter personal colectate si procesate de catre SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL Online prin intermediul Website-ului vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a Serviciilor, respectiv prestarii in conditii optime a Serviciilor, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Website vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acesta. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la urmatoarea adresa: SC PR PLUS MEDIA SERVICES SRL
Adresa: Bulevardul Eroilor nr. 42 et.1 ap.9, Cluj- Napoca, Cluj, 400129, specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.

ELIGIBILITATEA, ÎNREGISTRAREA ȘI ANULAREA

Site-ul ProAnunturi.ro este destinat persoanelor fizice si/sau juridice cu varsta de cel putin 18 ani si capacitate deplină de exercitiu. Crearea unui cont pe site-ul ProAnunturi.ro poate fi facuta fie prin inregistrarea cu o adresa de e-mail valabila si o parolă. Prin înregistrare, Utilizatorul confirma ca are cel putin 18 ani. Datele profilului creat pe site-ul ProAnunturi.ro trebuie să fie reale, complete si actualizate. Nu sunt permise inregistrari multiple cu aceeasi adresa e-mail. Datele de autentificare sunt confidentiale. Va recomandam sa va luati măsuri de precautie si sa va alegeti o parola puternica, pe care sa nu o dai nimanui.

In cazul in care, din diverse motive, doriti sa renuntati la contul dvs pe site-ul ProAnunturi.ro, trimiteti-ne un e-mail pe adresa contact@proanunturi.ro si va vom dezactiva contul, iar toate anunturile dvs. vor fi retrase de pe Site. Dupa dezactivarea contului, putem pastra pentru o perioadă de 12 luni informatii referitoare la continutul publicat de dvs. In acest caz, conform politicii de confidentialitate si a protectiei datelor cu caracter personal, Site-ul poate furniza detalii referitoare la un Anunt (indiferent de natura lor) numai organelor competente, in urma unei solicitări oficiale primite din partea acestora.

După dezactivarea contului si retragerea tuturor anunturilor de pe site, nu putem garanta eliminarea imediata a rezultatelor de cautare in motoarele de cautare. Indexarea motoarelor de cautare este independenta de site-ul ProAnunturi.ro.

In situatia in care ati achizitionat un pachet din oferta ProAnunturi.ro de abonamente și, din diverse motive, doriti sa anulati abonamentul facut pe ProAnunturi.ro, trimiteti-ne un e-mail pe adresa contact@proanunturi.ro si va vom anula abonamentul, iar suma platita va va fi returnata in termen de 30 de zile.

Ne rezervam dreptul de a sterge sau edita orice anunt care nu respecta Termenii si Conditiile, in orice mod, sau care primeste raportari din partea utilizatorilor site-ului. De asemenea, ne rezervam dreptul de a bloca sau dezactiva un cont dacă primim raportari repetate referitoare la unul sau mai multe anunturi care nu respecta cele mentionate in prezentul document, al caror continut nu este conform cu realitatea ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala si poate aduce prejudicii securitatii activitatilor altor utilizatori ai site-ului ProAnunturi.ro.

Autentificare

Înregistrare

Resetează parola

Te rog introdu numele tău de utilizator sau adresa de email, vei primi o legătură prin email pentru a crea o parolă nouă.